GSMLoket - waar je mobiel nog waarde heeft

Uw oude telefoons en het milieu !


 

Algemeen


Met regelmaat ontvangen we vragen als:

Wat gebeurt met de toestellen die u inkoopt?

Hoe kunt u voorkomen dat toestellen als afval worden gedumpt?

Graag willen wij hierop een zo goed mogelijk antwoord geven en tevens uitleg en informatie bieden over de wijzen waarop wij onze werkzaamheden uitvoeren. 

Hierbij gaan we met name in op de verwerking van gebruikte toestellen, want vanuit dat perspectief worden bovengenoemde vragen gesteld. 

Ecowave is gespecialiseerd in het opzetten en verwerken van retourstromen van alle soorten mobiele telefoons, zoals overstock-, demo, en z.g. 14-dagen toestellen, waarvoor concepten en samenwerkingen bestaan voor en met diverse fabrikanten, operators, honderden winkels en bedrijven.

Wij zijn gecertificeerd middels een registratie op de VIHB-lijst in Nederland onder nummer LI512122VIHX en bij de OVAM in België. Al onze procedures zijn gericht op het hanteren van de juiste wijze van behandeling van producten, waarbij we in dit hele traject samenwerken met ISO-gecertificeerde partners in logistiek en recycling.  ISO staat voor International Organization for Standarization en is een internationaal keurmerk voor kwaliteit.

Achtergrond informatie


Net zoals voor alle producten, geldt voor mobiele telefoons dat er een tweedehands markt voor bestaat. Niet alleen in minder welvarende landen, maar ook gewoon in Europese landen. 

Jaarlijks worden alleen al in Nederland en België samen ongeveer 8 tot 9 miljoen nieuwe toestellen verkocht. Bedrijven en consumenten wisselen vaak van toestel, omdat met het vernieuwen van een abonnement vaak een nieuw toestel wordt aangeboden of men wil de laatste technische snufjes kunnen gebruiken.

Het oude toestel belandt meestal als mogelijk reserve toestel in de la of kast, waar al 2 of 3 andere toestellen liggen. Omdat bijna iedereen één of meer mobiele telefoons in bezit heeft, betekent dit ook dat hetzelfde aantal ingeruild zou kunnen worden. Dat gebeurt helaas echter nog niet. 

Toestellen die aan het eind van een abonnement vervangen worden door een nieuwer model, zijn wellicht aan het eind van de ‘economische’  levensduur, maar hoeven nog lang niet afgeschreven te worden. Toestellen in goede staat kunnen namelijk nog tot een jaar of 7  gebruikt worden terwijl ze nu in de la of kast eindigen. 

Dit is meteen de kern van onze activiteit. Toestellen blijven in de la of kast liggen tot men na jaren tot de ontdekking komt dat ze toch niet meer gebruikt worden. Vaak worden de toestellen dan met het reguliere afval weggegooid dat tot schade aan het milieu leidt. Als het om toestellen van bedrijven gaat, worden dergelijke toestellen vaak gedoneerd aan goede doelen.

Mede door de activiteiten van onder meer GSMLoket, wordt men erop geattendeerd de toestellen ten gelde te maken. In feite ligt er spaargeld in de la waar men zich niet van bewust is. De verkoop van gebruikte toestellen via GSMLoket of inruilen in de winkel heeft daarmee het effect dat:

de consument of het bedrijf nog een mooie opbrengst kan hebben door de verkoop of inruil.

toestellen die doorgaans niet ouder zijn dan een jaar of drie, een tweede leven kunnen krijgen. Daarmee kunnen andere mensen, bijvoorbeeld in minder welvarende landen, beter communiceren. Dit betekent een stimulans voor de economie aldaar.

tevens wordt voorkomen dat toestellen op onjuist wijze in het milieu terechtkomen.

door hergebruik minder geproduceerd hoeft te worden en daarmee minder schaarse grondstoffen gewonnen hoeven te worden.

Hoe werkt Ecowave ?


Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en verwerken van retourstromen van met name mobiele telefoons. Dat doen we inmiddels met concepten voor diverse fabrikanten, operators, honderden winkels en de consument. De basis van verwerking van de ontvangen toestellen is in principe gelijk voor al deze stromen.

Ontvangst en verwerking van gsm’s

Toestellen worden na ontvangst uitvoerig getest en verdeeld in 4 verschillende stromen:

1. Toestellen die geheel in orde zijn en direct voor hergebruik in aanmerking komen.

2. Toestellen die voor hergebruik in aanmerking komen, nadat ze een kleine reparatie hebben gehad.

3. Toestellen die niet voor hergebruik in aanmerking komen omdat ze te oud zijn of in dusdanig slechte staat dat reparatie niet meer rendabel is. Wel is het mogelijk uit deze toestellen nog onderdelen te halen voor reparatie van andere toestellen. Het restant van deze toestellen wordt vervolgens gerecycled.

4. Toestellen die niet meer hergebruikt kunnen worden en die ook geen bruikbare onderdelen meer bevatten. Deze toestellen worden direct gerecycled. 

GSMLoket / Ecowave werkt voor de recycling rechtstreeks samen met gecertificeerde bedrijven. Daarmee zorgen we ervoor dat deze toestellen op de juiste wijze worden behandeld zonder schadelijke gevolgen te hebben voor het milieu.

Toestellen die na controle voor hergebruik geschikt zijn, worden via ons netwerk van partners wereldwijd verhandeld. Overigens zijn onze handelspartners voor de gecontroleerde goederen voor hergebruik, ook gecertificeerde bedrijven die de voorwaarden naleven.

Met onze strenge controles wordt voorkomen dat recycling goederen “meeliften” in de transporten van tweedehands goederenverkoop. Deze worden rechtstreeks via onze recycling partners verwerkt, zodat grondstoffen kunnen worden teruggewonnen voor toepassing in nieuwe producten.

Om terug te komen op de eerder genoemde vragen, kunnen we dit ook als volgt beantwoorden:

Wat gebeurt met de toestellen die u inkoopt?

Er vindt een strenge controle plaats bij de ontvangst en verwerking van toestellen. Zoals hiervoor beschreven worden deze verdeeld in stromen voor hergebruik en recycling en volgens de richtlijnen verder verwerkt.

Hoe kunt u voorkomen dat toestellen als afval worden gedumpt?

Toestellen bedoeld voor hergebruik worden niet gedumpt. Dit zijn uitstekende producten die een tweede leven krijgen. U zou toch ook geen tweedehands product op een website kopen om deze vervolgens weg te gooien? 

We proberen juist met onze services een platform te bieden aan onze klanten om ook toestellen zonder waarde aan te bieden, zodat wij zorgdragen voor de juiste verwerking daarvan. De opbrengst van de recycling is net dekkend om de operationele kosten hiervan te betalen. Het zou alleen al om die reden vreemd zijn als we dergelijke toestellen dan zonder enige opbrengst laten meeliften op transporten om ze vervolgens te dumpen.

Uiteraard zijn we een commercieel bedrijf, maar wel met een duidelijke boodschap. Als we geloofwaardigheid willen blijven uitdragen, dat we zorgen voor minder milieuschade door onze activiteiten, kan dat alleen maar als je een totaal platform biedt en mensen ook hun toestellen zonder waarde kunnen inleveren. Daarmee zorgen we dat alle toestellen via een gereguleerd traject verwerkt worden.

Wetenswaardigheden


Wat zit er in een mobiele telefoon? 

Mobiele telefoons bestaan uit vele verschillende grondstoffen zoals zeldzame metalen en mineralen als kobalt en coltan. Dit zijn slechts 2 van de vele grondstoffen waaruit een mobiele telefoon bestaat. Hiernaast een overzicht van diverse andere grondstoffen en gemiddelde percentages daarvan in een mobiele telefoon.

Wist u dat uit 1 ton mobiele telefoons (zonder batterijen) 140 kilogram koper, 3.14 kilogram zilver, 300 gram goud, 130 gram palladium en 3 gram platina gehaald kan worden ?

In dezelfde ton mobieltjes zit 20 maal zoveel goud dan er uit een ton gouderts te halen is. 

Door hergebruik of recycling krijgt het afgedankte mobieltje een betere toekomst dan te belanden in de afvalbak. Zo komen schadelijke stoffen niet terecht in het milieu en kunnen de schaarse grondstoffen worden hergebruikt waardoor minder nieuwe grondstoffen hoeven te worden gewonnen. Dit wordt ook wel “urban mining” genoemd.

De teruggewonnen grondstoffen kunnen overigens weer gebruikt worden in diverse producten en industrieën:  • Automotive industrie (katalysator) • Toeleveringsbedrijven elektronica industrie (halfgeleiders) • Weg en waterbouw (grondstoffen voor aanleg van dijken en wegen) • Banken (goud voorraad) • Juwelenindustrie (sieraden en Olympische medailles Winterspelen in Vancouver 2010) • Kunststofindustrie (verkeersdrempels en pionnen)

Helaas wordt slechts maar een klein deel van alle mobiele telefoons gerecycled. En dat is jammer, want om een voorbeeld te geven resulteert de recycling van 2,5 miljoen telefoons in: 

een besparing van 12,6 miljoen kg/CO² uitstoot. Dit staat gelijk aan 9.801 auto’s van de weg voor een periode van 1 jaar.

een besparing van 160 miljoen kilowatt elektriciteit, genoeg om 13.872 woningen te voorzien van stroom voor 1 jaar.

een reductie van onze afvalberg met 750.000 kg.

in een reductie van 315.000 kg toxisch afval.

WEEE-richtlijnen


In het kader van de Europese regelgeving vastgelegd in de WEEE-directive, zijn de activiteiten van bedrijven zoals Ecowave alleen maar toe te juichen.

Door onze activiteiten vindt een regulering plaats van de stromen mobiele telefoons. Op dit moment is daar totaal geen zicht op in Europa.

Verder bieden we een platform om te zorgen dat toestellen tijdig een herbestemming krijgen in plaats van dat ze in de la of kast blijven liggen.

Kijk naar de piramide van de Europese Unie of “de Ladder van Lansink”. Dit betreft een standaard op het gebied van afvalbeheer en geeft de prioriteit aan van de meest milieuvriendelijke wijze van verwerking. Daarbij staat hergebruik op plaats 2 na preventie. Als een telefoon echt aan het eind van zijn leven is, is er altijd nog de optie om te recyclen om stoffen hieruit te winnen. 

In het landelijk afvalbeheerplan is de indeling als volgt verfijnd:

 • kwantitatieve preventie: het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt
 • kwalitatieve preventie: bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt gebruikgemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken
 • nuttige toepassing door producthergebruik: stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt
 • nuttige toepassing door materiaalhergebruik: stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt
 • nuttige toepassing als brandstof: afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking
 • verbranden als vorm van verwijdering: afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op het land
 • storten: afvalstoffen worden gestort


Top 10 vorige maand:

 1. Samsung Galaxy S4 
 2. Apple iPhone 4S 16GB
 3. Blackberry 9790 Bold
 4. Apple iPhone 5 16GB
 5. Samsung Galaxy S4 mini
 6. Samsung Galaxy S2 i9100
 7. Apple iPhone 5S 16GB
 8. HTC One
 9. Samsung Galaxy S5 16GB
 10. Nokia Lumia 920

Verkoop uw telefoon makkelijk en snel:

 1. Kies het merk en het model van uw telefoon
 2. Geef uw akkoord en bevestig uw verkoop
 3. Herhaal deze stappen als u meerdere toestellen wilt verkopen
 4. Bevestig uw verkoop
 5. Controleer uw winkelmandje
 6. Vul uw gegevens in
 7. Kies uw verzendoptie
 8. Print uw opdrachtbevestiging
 9. Print uw etiket
 10. Verpak uw toestel en opdrachtbevestiging in een luchtkussen envelop of doosje
 11. Plak uw etiket op uw zending

Het bedrag wordt binnen 24 uur na ontvangst van uw telefoons aan u overgemaakt.

Waarom uw telefoon verkopen?

U laat spaargeld in uw lade liggen!

Veel mensen hebben één of meer telefoons in hun lade liggen als reserve toestel. Meestal liggen de toestellen na enkele jaren nog steeds in de lade zonder als reserve toestel te zijn gebruikt. Dat is zonde, want het toestel is flink in waarde gedaald.

Door uw toestel bij aanschaf van een nieuw toestel direct te verkopen, heeft u niet alleen een mooi bedrag voor besteding aan andere leuke dingen. De telefoon kan weer worden hergebruikt; meestal in minder welvarende landen waar de behoefte aan tweedehands toestellen groot is.

Ook voorkomt u dat toestellen die na jaren ongebruikt zijn blijven liggen worden weggegooid met schade aan het milieu.

Als u uw telefoons via GSMLoket verkoopt en u heeft ook nog toestellen zonder waarde liggen, dan mag u die gerust meesturen. GSMLoket zorgt er dan voor dat die toestellen op de juiste wijze gerecycled worden.

Verkoop dus snel uw oude telefoons en u houdt er nog een mooi bedrag aan over voor besteding aan andere leuke dingen.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op.