GSMLoket - waar je mobiel nog waarde heeft

Voorwaarden van GSMLoket

ALGEMENE VOORWAARDEN GSMLOKETGSMLOKET.COM is een concept van Ecowave b.v., 6135 KJ Sittard. (www.ecowave.com)

Condities toestel

Werkende waarde

Het product voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het product start volledig op
 • Alle functies van het product kunnen volledig gebruikt worden
 • Het product heeft een goed en werkend (touch-)screen (niet gebarsten, gebroken of verkleurd)
 • Het toetsenbord en/of andere knoppen zijn volledig in orde
 • Het product heeft een werkende batterij
 • Er kan met het toestel gebeld worden, de Wi-Fi verbinding en bluetooth werkt
 • Het geluid, de microfoon en speaker zijn volledig in orde
 • Het product is in originele staat met originele onderdelen, software en imei-sticker
 • Eventuele wachtwoorden, toestel- of patrooncodes zijn verwijderd
 • Cloud-diensten en toestelbeveiligingen zijn volledig uitgeschakeld en verwijderd
 • iPhones: simlockvrij
 • Het scherm is niet gebroken en vertoont geen lekkage, strepen of dode pixels
 • Het product en behuizing vertonen geen ernstige schade, barsten, gebroken of missende delen of onderdelen die los zitten

Niet-werkende waarde

Voldoet een product niet volledig aan bovenstaande condities dan geldt de "niet werkende" waarde. Let op: producten die als total loss worden beschouwd hebben géén waarde (zie de volgende paragraaf). 

Géén waarde

Producten met ernstige schade worden als total loss beoordeeld. Daarvoor kan geen waarde voor worden uitgekeerd. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

 • Producten met vochtschade/waterschade.
 • Producten met ernstige schade waaronder gaten, scheuren, breuken en barsten.
 • Producten met ontbrekende en/of loszittende onderdelen.
 • Producten waar aan gewerkt is door niet gecertificeerde personen en/of gebruik van niet-originele onderdelen, etc.
 • Producten met actieve Cloud/Account-dienst

Cosmetische staat

Een eerlijke prijs die hoger is naarmate het product in een betere cosmetische staat is en minder wordt naarmate er meer gebruikssporen van toepassing zijn. 

Als nieuw

 • In nieuwstaat zonder enige gebruikssporen. Ook geen lichte krasjes.
In goede staat

 • Enkele lichte oppervlakkige krasjes op het scherm en/of behuizing. Niet voelbaar met een vingernagel.
Zichtbaar gebruikt

 • Meerdere lichtere en/of diepere krasjes op het scherm en/of behuizing, maar geen deuken of andere beschadigingen.
Zwaar gebruikt
 • Meerdere diepere krassen op het scherm en/of behuizing. Goed voelbaar met een vingernagel. Deukjes of andere beschadigingen aan de lak, behuizing of het scherm.
Neem bij twijfel vooraf contact op met de klantenservice om teleurstelling te voorkomen: info@gsmloket.nl of +31-46 458 6118

Verwerking en retour

Na verwerking ontvangt u een bericht per email met het verwerkingsrapport. Bij geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de aanmelding is in het rapport een nieuw voorstel opgenomen met 2 opties. Hierop geldt een reactietermijn van 7 dagen. Indien wij binnen 7 dagen geen keuze voor één van de geboden opties hebben ontvangen, zal de voorgestelde waarde worden uitgekeerd.

Wilt u een toestel retour, omdat u het niet eens bent met een afwijkende uitkomst ten opzichte van de aanmelding, dan geldt een bedrag van € 8,50 (vooraf te voldoen) voor behandeling- en verzendkosten per bonnummer. Producten waarvoor de waarde conform uw aanmelding zijn uitgekeerd, kunnen niet geretourneerd worden.

Hergebruik en recycling

Mobiele telefoons en de batterijen bevatten verschillende schadelijke metalen zoals lood, cadmium, lithium, enz. Met het hergebruik sparen we het milieu en de natuurlijke grondstoffen. Wij garanderen dat waar mogelijk alle toestellen worden hergebruikt of anders gerecycled volgens de Europese richtlijnen vastgelegd in de “WEEE directive” 

Vergoedingen

De waardes zijn gebaseerd op verkoop door consumenten van één of enkele toestellen. Gaat het om grotere aantallen van een model of partijen van bedrijven, dan gelieve contact op te nemen voor een offerte. De waarde van het toestel op het moment van aanmelden is gegarandeerd voor een periode van twee weken na aanmelding. 
Voor toestellen die wij na de periode van twee weken na aanmelding ontvangen en van toestellen die niet vooraf zijn aangemeld, zullen de dan geldende waarden worden uitgekeerd.

De vergoedingen zijn netto bedragen incl. btw (indien van toepassing), waarbij GSMLOKET.COM zorg draagt voor de kosten van inzamelen, portokosten en het verwerken van de toestellen.

Prijswijzigingen en type- en/of drukfouten voorbehouden.

Aanmeldingen

Als na ontvangst van het toestel blijkt dat de aanmelding niet overeenkomt met het merk en model dat is ingestuurd, ontvangt u de vergoeding die hoort bij het ontvangen toestel. Indien tijdens de registratie en test, afwijkende test resultaten worden geconstateerd, zal de vergoeding worden aangepast op basis van ons test resultaat. Bij afwijkingen in de test, wordt het toestel nogmaals getest met andere batterijen en of lader. De uitspraak van GSMLOKET.COM is bindend voor het eindresultaat.

Wilt u een product retour omdat u het niet eens bent met de afwijkende uitkomst, dan geldt een bedrag van € 8,50 (vooraf te voldoen) voor behandeling- en verzendkosten. Producten waarvoor de waarde conform uw aanmelding zijn uitgekeerd, kunnen niet geretourneerd worden.

Verzending

De toestellen kunt u, binnen Nederland en België, kosteloos sturen naar het adres dat onder "Verzendopties" staat vermeld. Tevens staan daar details vermeld over de juiste verpakking.

Let op! Verzending naar een antwoordnummer of antwoordcode is gratis, maar voor eigen risico.
Verstuurt u uw toestel naar ons postbus adres, dan zijn de kosten voor eigen rekening. In geval van verzekerd versturen maakt u gebruik van de adressen zoals bij de eerder genoemde menu-optie vermeld. U dient het product degelijk te verpakken, zodat tijdens het transport geen schade kan ontstaan.

Annulering verkoop

Met het aanmelden en het verzenden of door ons laten afhalen van de toestellen, bent u akkoord gegaan met deze voorwaarden en verkoop van één of meerdere toestellen aan GSMLOKET.COM

Een verkoop kan alleen geannuleerd worden in de volgende situaties:
1. als u de aangemelde producten nog niet heeft verzonden. Voor een kosteloze annulering neemt u contact op met onze klantenservice per telefoon of email.
2. indien de waarde na verwerking in ons warehouse afwijkend is van de waarde bij aanmelding. U kunt dat kenbaar maken door te reageren op ons voorstel dat u na verwerking van ons per email heeft ontvangen. De behandelings- en retourneringskosten bedragen € 8,50 (vooraf te voldoen). 

Accessoires, Sim- en/of geheugenkaart

In het verwerkingsproces worden eventueel meegestuurde verpakkingen, accessoires, sim- en/of geheugenkaarten direct verwijderd en op milieuvriendelijke wijze vernietigd om misbruik te voorkomen.

Toestelgegevens

U bent zelf verantwoordelijk om eventuele persoonlijke of vertrouwelijke gegevens, wachtwoorden en andere beveiligingscodes uit uw toestel te verwijderen.

Aansprakelijkheid

GSMLOKET.COM koopt uw toestel(len) en is niet verantwoordelijk voor eventuele contractuele of andere verplichtingen die zijn aangegaan bij de aanschaf van het toestel door u.

Bij de registratie en test in ons warehouse wordt ook een controle uitgevoerd op mogelijke fraude of diefstal op basis van het imeinummer. Mocht hiervan sprake zijn, dan worden al uw geregistreerde gegevens overgedragen aan de betreffende instanties. 

Betaling

Betaling geschiedt binnen 24 uur na ontvangst en registratie van de toestellen in ons warehouse.
Voor een juiste afhandeling en overboeking van het totaalbedrag, is een correcte registratie van uw bankrekeningnummer en andere gegevens van belang.

Uw gegevens worden alleen voor de afhandeling van deze transactie gebruikt of om u op de hoogte te houden van eventuele acties.

Geschillen

Eventuele klachten over het product zullen in eerste instantie door Ecowave b.v. in behandeling worden genomen.  
a. Alle geschillen omtrent deze overeenkomst zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter. 
b. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Sittard, maart 2018Top 10 vorige maand:

 1. Samsung Galaxy S4 
 2. Apple iPhone 4S 16GB
 3. Blackberry 9790 Bold
 4. Apple iPhone 5 16GB
 5. Samsung Galaxy S4 mini
 6. Samsung Galaxy S2 i9100
 7. Apple iPhone 5S 16GB
 8. HTC One
 9. Samsung Galaxy S5 16GB
 10. Nokia Lumia 920

Verkoop uw telefoon makkelijk en snel:

 1. Kies het merk en het model van uw telefoon
 2. Geef uw akkoord en bevestig uw verkoop
 3. Herhaal deze stappen als u meerdere toestellen wilt verkopen
 4. Bevestig uw verkoop
 5. Controleer uw winkelmandje
 6. Vul uw gegevens in
 7. Kies uw verzendoptie
 8. Print uw opdrachtbevestiging
 9. Print uw etiket
 10. Verpak uw toestel en opdrachtbevestiging in een luchtkussen envelop of doosje
 11. Plak uw etiket op uw zending

Het bedrag wordt binnen 24 uur na ontvangst van uw telefoons aan u overgemaakt.

Waarom uw telefoon verkopen?

U laat spaargeld in uw lade liggen!

Veel mensen hebben één of meer telefoons in hun lade liggen als reserve toestel. Meestal liggen de toestellen na enkele jaren nog steeds in de lade zonder als reserve toestel te zijn gebruikt. Dat is zonde, want het toestel is flink in waarde gedaald.

Door uw toestel bij aanschaf van een nieuw toestel direct te verkopen, heeft u niet alleen een mooi bedrag voor besteding aan andere leuke dingen. De telefoon kan weer worden hergebruikt; meestal in minder welvarende landen waar de behoefte aan tweedehands toestellen groot is.

Ook voorkomt u dat toestellen die na jaren ongebruikt zijn blijven liggen worden weggegooid met schade aan het milieu.

Als u uw telefoons via GSMLoket verkoopt en u heeft ook nog toestellen zonder waarde liggen, dan mag u die gerust meesturen. GSMLoket zorgt er dan voor dat die toestellen op de juiste wijze gerecycled worden.

Verkoop dus snel uw oude telefoons en u houdt er nog een mooi bedrag aan over voor besteding aan andere leuke dingen.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op.